Uczniowie i nauczyciele ZSP3 z pensjonariuszami

Z wizytą w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Siedlcach

Po trzech latach nieobecności naszych uczniów i nauczycieli w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Siedlcach spowodowanych pandemią, w końcu udało się ponownie złożyć osobistą wizytę pensjonariuszom tej placówki.

Młodzież z klas: 2li, 2lp oraz 4tpp i 4lpp wykonała montaż muzyczno-słowny związany tematycznie z Bożym narodzeniem, a pan Pańczyk zagrał na akordeonie znane i lubiane kolędy. Zgodnie z tradycją naszej szkoły nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku przygotowanego przez nauczycieli zaangażowanych w akcję „Pola Nadziei”.

Zarówno personel, jaki i pacjenci ZOL-u wielokrotnie podkreślali, że brakowało im naszych wizyt i mają nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby „niesamowita młodzież z Samochodówki” nadal odwiedzała ich placówkę.