Rada pedagogiczna

Grono pedagogiczne

osoby należące do rady pedagogicznej ZSP3

Dyrekcja szkoły

Krzysztof Grzegorczuk – dyrektor szkoły
Ewa Parobczy – wicedyrektor
Ewa Dejda – wicedyrektor
Urszula Konstantynowicz – wicedyrektor
Beata Kosmalska – wicedyrektor

Nauczyciele zatrudnieni w szkole

Alaba Emilia – nauczyciel wspierający, język niemiecki
Anusiewicz Maciej – wychowanie fizyczne
Arutiunowa Liana – język rosyjski, przedmioty zawodowe branży turystycznej
Babicz Dorota – matematyka
Bandurska Hanna – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Baran Barbara – język polski
Batowska Małgorzata – język niemiecki
Białecka Agnieszka – wychowanie fizyczne
Biernacka Edyta – logopeda
Borkowska Anna – biologia, chemia
Borkowska Ewa – język angielski
Bortnowska Anna – nauczyciel wspierający, język polski
Boruta Grażyna – język niemiecki
Borychowska Anna – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Bulak Joanna – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Cabaj Jolanta – matematyka
Chodak Robert – przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Chojecki Łukasz – nauczyciel wspierający
Chudzik Andrzej – wychowanie fizyczne
Czarnocka Agnieszka – nauczyciel wspierający, geografia
Czarnocka Barbara – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Czerkas Monika – chemia, biologia, nauczyciel wspierający
Dąbrowska Beata – wychowanie fizyczne
Dejda Ewa – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Dębska Renata – geografia, chemia
Dmochowska Anna – fizyka
Dudek Małgorzata – nauczyciel wspierający
Dudek Rafał – rehabilitacja, wychowanie fizyczne
Dudziak Marek – wychowanie fizyczne
Dudzińska Joanna – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej, język polski
Dudziuk Dariusz – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Duk Izabela – nauczyciel wspierający, język rosyjski
Duk Piotr – przedmioty zawodowe branży spedycyjnej
Fertykowski Dawid – wychowanie fizyczne
Figurska Magdalena – język angielski
Filipczuk Joanna – matematyka
Gajewska Milena – język angielski
Głowienkowska Marta – nauczyciel wspierający
Gołoś Marlena – nauczyciel wspierający
Grochowska Beata – biologia, chemia
Grudziewska Edyta – podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy
Grzegorczuk Krzysztof – podstawy przedsiębiorczości, przepisy ruchu drogowego
Grzesiuk Agnieszka – nauczyciel wspierający
Grzyniewska Dorota – nauczyciel bibliotekarz
Gulati Sunil – język angielski
Hołubiec Kinga – język angielski
Hryncewicz Urszula – nauczyciel wspierający
Jakimiuk Anna – religia
Jasińska-Gnat Elżbieta – język polski, nauczyciel wspierający
Jędrychowicz Aneta – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe branży ekonomicznej i gastronomicznej
Jóźwiuk-Jurecka Wioletta – religia
Jóźwik Monika – język rosyjski
Kamecka Jowita – nauczyciel wspierający, wychowanie fizyczne
Kamiński Przemysław – przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne
Kanicki Adam – fizyka, matematyka
Karcz Magdalena – nauczyciel wspierający
Karpiarz Katarzyna – matematyka, informatyka
Kisielewska Anna – matematyka
Koć Krzysztof – przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Konstantynowicz Urszula – terapia pedagogiczna
Kosmalska Beata – informatyka, fizyka
Kosut Joanna – nauczyciel wspierający
Koszarek Alicja – informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Lewczuk Monika – język niemiecki
Ławecka Monika – język polski, nauczyciel wspierający
Ławecka-Sobotko Elżbieta – nauczyciel wspierający, historia
Łukaszewicz Anna – nauczyciel bibliotekarz, biologia
Łupińska Katarzyna – pedagog specjalny
Maliszewska Marzena – język angielski
Materski Andrzej – wychowanie fizyczne
Mędza Joanna – historia
Michalska Iwona – nauczyciel wspierający
Miler Piotr – język angielski
Mokrzecka Aleksandra – wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, muzyka
Mokrzecki Jarosław – informatyka
Mróz Adam – nauka jazdy
Niedziółka Jarosław – przedmioty branży mechanicznej
Nowacka Małgorzata – religia
Nowogródzka Teresa – podstawy przedsiębiorczości
Oknińska Irena – historia
Oknińska Iwona – język angielski
Olszewska Katarzyna – chemia, nauczyciel wspierający
Olszewska Małgorzata – język polski
Ołowski Mirosław – informatyka, matematyka
Orzełowski Grzegorz – przedmioty zawodowe branży spedycyjnej
Ostrowska Anna – historia, geografia
Pachnik Edyta – język polski
Pańczyk Krzysztof – język angielski
Paplińska Małgorzata – nauczyciel wspierający
Parobczy Ewa – matematyka, informatyka
Pastor Anna – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej, informatyka
Pawlak Ewelina – język angielski
Pawlak Jolanta – historia, wiedza o społeczeństwie
Pawluk Monika – język angielski
Perka Bożena – matematyka, informatyka
Pieńkowska Joanna – nauczyciel wspierający, nauczyciel bibliotekarz
Pliszka Paulina – nauczyciel wspierający
Polański Artur – wychowanie fizyczne
Porowska Ilona – religia
Pszczółkowska Aneta – nauczyciel wspierający, przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Pszczółkowski Radosław – przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Rosa Anna – nauczyciel wspierający
Rosiak-Klewek Karolina – matematyka
Rybka Emilia – nauczyciel wspierający
Sawczuk Bożena – język niemiecki, przedmioty zawodowe branży turystycznej
Seredzińska Agnieszka – przedmioty zawodowe branży hotelarskiej
Skolimowska Ewa – przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Sobiczewska Elżbieta – język angielski
Soroczyńska Agnieszka – pedagog szkolny
Stankiewicz Jan – matematyka
Staręga Marta – przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Sulej Karolina – język polski
Szaniawska Małgorzata – matematyka
Szewczak Renata – psycholog
Szmeja-Mironiuk Karina – wychowanie fizyczne
Tchórzewska Justyna – nauczyciel wspierający, przedmioty zawodowe branży gastronomicznej
Turczynowicz-Malek Beata – język polski
Uziębło Bożena – przysposobienie obronne, wiedza o społeczeństwie
Wesołowski Marcin ks.- religia
Wiącek Joanna – język polski
Wiącek Sebastian – informatyka
Wiśniewska-Mróz Izabela – język niemiecki
Wiśniewski Tomasz – nauczyciel wspierający
Wojewódzka-Szczech Marlena – nauczyciel wspierający
Woźniak-Olczak Agnieszka – przedmioty zawodowe branży hotelarskiej
Wysokińska Wioletta -nauczyciel wspierający, biologia
Zabadała Pawel – nauka jazdy
Zagalska Jolanta – chemia
Zamęcka Agnieszka – psycholog
Ziółkowska Danuta – język niemiecki
Zwolińska Marta – geografia