Pedagog i psycholog

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

Aktualny grafik:

Telefon zaufania 116111
Bezpłatne pomocowe numery telefonów w sytuacji kryzysu psychicznego. W tych miejscach można uzyskać anonimowo wsparcie dla siebie lub bliskich osób.
Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.
W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.