O integracji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach to jedyna w mieście placówka kształcąca na tym poziomie młodzież niepełnosprawną. Uczęszczają do niej uczniowie dotknięci m.in.: mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem w stopniu lekkim, niedowidzeniem, niedosłuchem, wadami serca, nadpobudliwością czy nerwicami. Do realizowania dewizy „Być narodowi użytecznym” szkoła przystąpiła w 1998 roku, kiedy rozpoczęto budowę nowego obiektu w pobliżu istniejącej siedziby ZSZ nr 3. W 2003 roku niepełnosprawni mogli po raz pierwszy skorzystać z przystosowanej dużej windy, toalet, podjazdów do drzwi wejściowych, a nawet wyciągarki umożliwiającej dostęp do świetlicy szkolnej, biblioteki, czytelni i bufetu. Przestronne klasy wyposażono w pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Stworzone zostały sale ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych i kółek zainteresowań. W takich warunkach młodzież może swobodnie poruszać się na wózkach inwalidzkich, a praca w grupach sprawia przyjemność. Wszystkie te zmiany to połowa sukcesu, drugą stanowi wykwalifikowana kadra. Nauczyciele przechodzą gruntowne szkolenia – podejmują naukę na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w klasach integracyjnych oprócz nauczyciela przedmiotu obecny jest także pedagog specjalny (wspierający), który czuwa i udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami. To niezwykle ważne w procesie integracyjnym. Taka współpraca pozwala w pełni dostosowywać program do indywidualnych potrzeb uczniów i efektywnie je realizować.


Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest bardzo dobrze opracowany informator dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Materiały tam zebrane mogą pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wielu kwestiach (orzeczenia, transport, opieka medyczna).

link do informatora