Działania

Akcja Szkoła do Hymnu

W przededniu Święta Niepodległości już po raz czwarty została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji akcja „Szkoła do hymnu”. W naszej szkole o symbolicznej godzinie 11.11 wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego słychać było we wszystkich salach lekcyjnych. Przedstawiciele klas 1lp, 1li, 1bc, 2lp i 3li wspólnie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami odśpiewali hymn w świetlicy szkolnej włączając się w ten sposób we wspólne świętowanie kolejnej -103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

fotoreportaż


Posąg Zygmunta Krasińskiego
Wycieczka do Opinogóry

W programie wycieczki edukacyjno-integracyjnej klas 1 li, 1 lp oraz 2 lp, która miała miejsce 22 września 2021 roku znalazły się: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, gdzie zgromadzone zostały m.in. zbiory dotyczące wieszcza narodowego Zygmunta Krasińskiego, pochodzący z XIII wieku Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie nad rzeką Łydynią oraz Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie poświęcone wybitnemu działaczowi społecznemu, literatowi i aforyście Aleksandrowi Świętochowskiemu.

fotoreportaż


Uczniowie recytują wiersze.
Święty Walenty w ZOL-u

Święty Walenty zawitał do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Siedlcach w tym roku o tydzień wcześniej. Jego wysłannikami byli nasi uczniowie – wolontariusze (z kl. 2li, 2lb, 2bk, 2th, 3ts, 1bc, 1tp), którzy wykonali dla pensjonariuszy przepiękne utwory muzyczne oraz wyrecytowali strofy o tematyce miłosnej autorstwa K.I.Gałczyńskiego, H.Poświatowskiej, W.Broniewskiego i innych wspaniałych poetów. Młodzież wręczyła podopiecznym ZOL-u i jego pracownikom własnoręcznie wykonane walentynki, a także specjalnie upieczone z tej okazji, przez naszych uzdolnionych uczniów z kl. 2 tgk i 1 bc, słodkości. Uczniów wspierały panie: A.Czarnocka, A.Grzesiuk, K.Olszewska, E.Solimowska, E.Jasińska-Gnat.
Jak zawsze wizyta naszych uczniów w ZOL-u (w ramach akcji Pola Nadziei) spotkała się z życzliwością i wdzięcznością. My również dziękujemy pensjonariuszom oraz pracownikom Zakładu za okazaną sympatię.

fotoreportaż


Młodzież prezentuje program artystyczny na rzec 101. rocznicy niepodległości.
Pola Nadziei

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to tylko pretekst, którym posłużyli się nasi uczniowie- wolontariusze z kl. 4 tk, 2 li, 2 lb, 1 th, 1 bm oraz nauczyciele, by po raz kolejny spotkać się z pensjonariuszami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Siedlcach. Młodzież przygotowała program artystyczny dotyczący tego radosnego dla każdego Polaka wydarzenia i wspólnie z pacjentami odśpiewała najbardziej znane patriotyczne piosenki. W akcję „Pola Nadziei” zaangażowali się także uczniowie z klasy 2 bc przygotowując przepiękne (i bardzo smaczne!) ciasteczka w kształcie biało-czerwonych serduszek, a jedna z uczennic przekazała namalowany przez siebie obraz pt. „Wolność”.

fotoreportaż


Piknik integracyjny 2019

Rekreacyjnie i sportowo spędzili czas uczniowie klas pierwszych (1 bm, 1 bc, 1 be, 1 bmp, 1lb, 1 li, 1 lpp, 1 lwp) oraz drugich (2lb i 2 li) wraz z wychowawcami i pedagogami podczas pikniku integracyjnego 25 września 2019 r. w „Krainie Przygód” w Iganiach Starych. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i odkrycia talentów w różnych dyscyplinach sportowych: wspinaczce, zjeździe na linie, łucznictwie, jeździe kładem, minigolfie itd. Wspólnie przeżyte chwile pozwoliły uczniom i pedagogom poznać się lepiej, dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i swoich zainteresowaniach, na co podczas lekcji zwykle nie ma czasu i możliwości.

fotoreportaż


Kolędowanie w „Domu nad Stawami” i Hospicjum

Z wesołą piosenką, muzyką i tańcem zawędrowali nasi uczniowie- wolontariusze z klasy: 3tk, 1li, 1lb i 1bk 23 stycznia 2019 r. do Domu nad Stawami oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Siedlcach. Młodzież przygotowywała od kilku tygodni dla pensjonariuszy jasełka i koncert kolęd. Wspólne wykonanie najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych naszych uczniów z osobami przebywającymi w tych placówkach to już kilkuletnia tradycja w ramach akcji Pola Nadziei. Kolędowanie w Zol-u i „Domu nad Stawami” jest zawsze dużym przeżyciem zarówno dla młodzieży, jak i dla osób chorych.

fotoreportaż


Jubileusz kształcenia integracyjnego

„Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości” motto zaczerpnięte z twórczości ks. Jana Twardowskiego przyświecało jubileuszowi 15- lecia kształcenia integracyjnego w ZSP nr 3 w Siedlcach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z naszą szkołą. Powołanie do istnienia w 2003 r. klas integracyjnych umożliwiło uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych kształcenie się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. Obecnie mamy 13 klas integracyjnych, w których uczy się 53 uczniów posiadających orzeczenie. Jednak nie można zapominać, że szkoła to nie tylko nauka, sprawdziany… to także miejsce zawierania znajomości i przyjaźni, rozwijania zainteresowań, odkrywania ukrytych talentów, o czym mogliśmy się przekonać oglądając spektakl w wykonaniu naszej młodzieży. Część artystyczna (oraz tekst finałowej piosenki) specjalnie stworzona została przez uczniów i nauczycieli wspomagających z okazji tego jubileuszu.

fotoreportaż

Tygodnik Siedlecki

Hip-Hop integracyjny


Wycieczka na Warmię i Mazury

Uczniowie z klas integracyjnych: 1 li, 2 li oraz 1 be uczestniczyli w dniach 29-30 maja w wyjeździe turystyczno – edukacyjnym na Warmię i Mazury. Zwiedzili wojenną kwaterę Hitlera – Wilczy Szaniec w Gierłoży koło Kętszyna skąd w latach 1941 -1944 niemiecki przywódca decydował o losach II wojny światowej. Niemałą atrakcją dla młodzieży był Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Stanowi on wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju ogród zoologiczny, gdzie bezpiecznie można podejść i dotknąć dużej części jego mieszkańców należących do gatunków zwierząt dzikich. W Olsztynie uczestnicy wycieczki zapoznali się ze zbiorami Muzeum Warmii i Mazur znajdującym się w zamku z XIV wieku. Przez pięć lat zarządzającym tym obiektem był Mikołaj Kopernik. Uczcili w ten sposób wybitnego polskiego astronoma z okazji Roku Kopernika. Spacer po Olsztynie otoczonym malowniczymi jeziorami zakończyła młodzież na plaży miejskiej, gdzie znajduje się Centrum Rekreacyjno Sportowe Ukiel.
W drodze powrotnej uczniowie mieli okazję wstąpić na Pole Grunwaldzkie, na którym miało miejsce w 1410 roku zwycięstwo sprzymierzonych wojsk polsko-litewskich nad siłami zakonu krzyżackiego. Było ono wydarzeniem o ogromnym znaczeniu – skutecznie zahamowało ekspansywną politykę państwa zakonnego, stając się początkiem zmierzchu jego potęgi. Pod względem liczby biorących w nim udział uczestników to także jedno z największych starć militarnych w polskiej historii, świetnie rozegrane strategicznie dzięki sprawnemu dowodzeniu króla Władysława Jagiełły.