Uczniowie i nauczyciele ZSP3 z pensjonariuszami

Z wizytą w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Siedlcach

Po trzech latach nieobecności naszych uczniów i nauczycieli w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Siedlcach spowodowanych pandemią, w końcu udało się ponownie złożyć osobistą wizytę pensjonariuszom tej placówki. Młodzież z klas: 2li, 2lp oraz 4tpp i 4lpp wykonała montaż muzyczno-słowny związany tematycznie…