W rocznicę deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140tys. obywateli polskich. Jak przebiegała deportacja, jak wyglądało życie na Syberii…? Na te pytanie i wiele innych odpowiedź usłyszała Martyna Wielgórska uczennica 3tg, przeprowadzając wywiady z Panami Leonem Zujko i Stanisławem Sikorskim uczestnikami tych wydarzeń. Zebrany materiał Martyna wykorzysta realizując ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/kresy-polskie-ziemie-ws