widok budynku szkoły od frontu

Oferta edukacyjna

Rekrutacja

rok szkolny 2022/2023

Klasy

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowe

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi


1li

informatyka, j. angielski, biologia

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski


1lp

j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie

j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

PDF – 155KB


1lg

geografia, j.polski, j. angielski

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

PDF – 150KB


Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi


1ts

technik pojazdów
samochodowych

matematyka

j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka

PDF – 118KB


1tst

technik pojazdów samochodowych

/ technik organizacji turystyki

matematyka

/ geografia, j. angielski

j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka

/ j. polski, matematyka, geografia, j.angielski

PDF – 127KB


1tg

technik żywienia i usług gastronomicznych

chemia

j. polski, matematyka, biologia, chemia

PDF – 144KB


1th

technik hotelarstwa

j. angielski

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

PDF – 129KB


1tgh

technik żywienia i usług
gastronomicznych

/ technik hotelarstwa

chemia

/ j. angielski

j. polski, matematyka, biologia, chemia

/ j. polski, matematyka, j.angielski, geografia

PDF – 144KB

PDF – 129KB


1tp

technik spedytor

matematyka

j. polski, matematyka, geografia, j.obcy

PDF – 126KB


Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi


1bm

mechanik pojazdów
samochodowych

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

PDF – 122KB


1be

elektromechanik
pojazdów
samochodowych

j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka

PDF – 122KB


1bem

elektromechanik
pojazdów
samochodowych

/ mechanik pojazdów
samochodowych

j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka

PDF – 122KB

PDF – 122KB


1bk

kucharz

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

PDF – 124KB


1bc

cukiernik

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

PDF – 153KB