Sztandar

Sztandar szkoły

Sztandar jest symbolem naszej Szkoły i jej tradycji.
Poczet sztandarowy uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych.
Bierze również udział w uroczystościach w środowisku lokalnym z okazji świąt paostwowych
i kościelnych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji.
Pierwszy Sztandar Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Siedlcach otrzymał 28 kwietnia 1976 r.
W tym dniu Szkole nadano również imię Stanisława Staszica.

Sztandar szkolny przedstawiający orła.
Sztandar szkolny przedstawiający mapę Polski.

W dniu 14 października 2010 roku z okazji Jubileuszu 45-lecia Szkoły odbyła się uroczystośd
poświęcenia i wręczenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w
Siedlcach nowego sztandaru, ufundowanego przez Radę Rodziców.
Na sztandarze umieszczone są symbole narodowe oraz elementy związane z naszą szkołą i jej
patronem.
Udział Sztandaru w uroczystościach podkreśla ich wysoką rangę oraz wprowadza oficjalną atmosferę.

Sztandar szkolny przedstawiający orła.
Sztandar szkolny przedstawiający nazwę szkoły.