Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

W Technikum nr 3 w klasie pierwszej na podbudowie gimnazjum mamy pięć oddziałów:

 • technik pojazdów samochodowych

K1: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
K2: Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik spedytor

K1: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych/kelner

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
/ K1: Wykonywanie usług kelnerskich
K2: Organizacja usług gastronomicznych

 • technik hotelarstwa

K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w klasie pierwszej na podbudowie szkoły podstawowej mamy pięć oddziałów:

 • technik pojazdów samochodowych

K1: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
K2: Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik spedytor

K1: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych/kelner

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
/ K1: Wykonywanie usług kelnerskich
K2: Organizacja usług gastronomicznych

 • technik hotelarstwa

K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w klasie drugiej mamy pięć oddziałów:

 • technik pojazdów samochodowych

K1: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
K2: Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik spedytor

K1: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych/kelner

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
/ K1: Wykonywanie usług kelnerskich
K2: Organizacja usług gastronomicznych

 • technik hotelarstwa

K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w klasie trzeciej mamy pięć oddziałów:

 • technik pojazdów samochodowych

K1: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
K2: Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik spedytor

K1: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (dwa oddziały)

K1: Przygotowanie i wydawanie dań
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • technik hotelarstwa

K1: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
K2: Realizacja usług w recepcji

w klasie czwartej na podbudowie gimnazjum mamy cztery oddziały:

 • technik pojazdów samochodowych

K1: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
K2: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • technik spedytor

K1: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • technik hotelarstwa

K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w klasie czwartej na podbudowie szkoły podstawowej mamy cztery oddziały:

 • technik pojazdów samochodowych

K1: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
K2: Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów
K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • technik kelner

K1: Wykonywanie usług kelnerskich
K2: Organizacja usług gastronomicznych
(oddział integracyjny)

 • technik hotelarstwa

K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie