technik spedytor

Typ oddziału

  • ogólnodostępny

Przedmioty rozszerzone

  • matematyka, geografia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

  • j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

Języki obce

  • j. angielski, j. niemiecki

Liczebność klasy

  • 30 uczniów

Informacje dotyczące oddziału