widok budynku szkoły od frontu

kucharz

Typ oddziału

  • integracyjny

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

  • j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Języki obce

  • j. rosyjski

Liczebność klasy

  • 20 uczniów (w tym max. 5 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Informacje dotyczące oddziału