AKREDYTACJA Erasmus

Logotyp programu Erasmus+

AKREDYTACJA Erasmus+
2020-1-PL01-KA120-VET-095218

Akredytacja Erasmus Plus na lata 2021-2027:
kolejne środki unijne w ZSP nr 3 w Siedlcach

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała Akredytację w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Co to oznacza? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach pomyślnie przeszedł proces Akredytacji i uzyskał uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Uzyskanie Akredytacji wiąże się z gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z wyjazdami uczniów i kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne staże. Na realizację pierwszego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 61 963 €. Weźmie w nim udział 32 uczniów oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.