Patrycja Satyła i Martyna Wielgórska zdobyły II miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu ,,Kresy - polskie ziemie wschodnie XX wieku

Ogólnopolski konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Martyna Wielgórska z klasy 4tg i Partycja Satyła z klasy 3lp zajęły II miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Panią Józefą Ślęzak, której rodzina w latach trzydziestych została deportowana do Kazachstanu uczennice przygotowały pisemną pracę pt.: „Długa droga do domu” i opatrzyły ją ilustracjami obrazującymi tamtejszą rzeczywistość.

Gratulujemy sukcesu.

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/201922,Wyniki-wojewodzkiego-etapu-konkursu-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-w-w-roku.html

Patrycja Satyła i Martyna Wielgórska zdobyły II miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu ,,Kresy - polskie ziemie wschodnie XX wieku