W ramach realizowanego projektu Zwolnieni z Teorii dnia 19 marca uczniowie klasy 1li pod opieką Pani Teresy Nowogródzkiej i Pani Anety Pszczółkowskiej odbyli wycieczkę do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach

Wycieczka do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach (w ramach realizowanego projektu Zwolnieni z Teorii)

W ramach realizowanego projektu Zwolnieni z Teorii dnia 19 marca 2024 uczniowie klasy 1li pod opieką Pani Teresy Nowogródzkiej i Pani Anety Pszczółkowskiej odbyli wycieczkę do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach. Licealiści uczestniczyli w wykładzie którego myślą przewodnią było hasło: Łączy nas krew, bo nosimy w sobie dobro, które ratuje życie, bo tętni w nas dobro!!. Istotą prelekcji było uświadomienie młodzieży roli i znaczenia krwi w życiu każdego człowieka.

Uczestnicy podczas prelekcji dowiedzieli się m.in:
– kto i kiedy może zostać honorowym dawcą,
– jak się oddaje krew,
– jakie są grupy krwi,
– ile osób może uratować życie jedną donacją,
– jakie są składniki krwi,
– jak rozdziela się krew (osocze, płytki krwi, krwinki czerwone).

Uczniowie dowiedzieli się również, że niewielkim gestem można pomóc innym i że nie można być obojętnym na los innych.

Wycieczka była bardzo interesująca, udział w niej uwrażliwił młodzież na problemy związane z Krwiodawstwem i Krwiolecznictwem. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli im w przyszłości podjąć decyzję o byciu honorowym dawcą krwi. Dziękujemy Pani Agnieszce Hawrylewicz-Łuka za przekazanie ogromnej wiedzy i życzliwe przyjęcie.