2024.01.13.zwierzoluby.06

Akcje charytatywne Samorządu Uczniowskiego

W I semestrze roku szkolnego 2023/24 Samorząd Uczniowski zorganizował kilka akcji charytatywnych.  W grudniu odbył się świąteczny kiermasz ciast, w styczniu zbiórka pieniędzy do puszek. Kwota zebrana w obu akcjach, 2166 zł., została przekazana  Siedleckiemu Domowemu Hospicjum dla Dzieci oraz Stowarzyszeniu „Zwierzoluby”.

Przedstawicielki SU uczestniczyły w interesującym spotkaniu z ks. Pawłem Siedlanowskim, dyrektorem hospicjum, podczas którego dowiedziały się, jak funkcjonuje ta placówka oraz jakie są możliwości pomocy jej podopiecznym.

 Część zebranej kwoty przeznaczyliśmy na zakup karmy dla psów ze Stowarzyszenia „Zwierzoluby”. W dniu 13 stycznia uczennice Zuzanna Cabaj z kl. III st i Roksana Wardaszko z klasy II lp przekazały, odwiedzając schronisko, ponad 160 kg karmy oraz inne przyniesione przez uczniów i pracowników naszej szkoły akcesoria dla psów.

 12 stycznia odbyła się uroczysta gala charytatywna, na której zostały przekazane zebrane     m.in. w naszej szkole słodycze w ramach akcji „Wrzuć cukierka do pudełka …”. W gali uczestniczyły przedstawicielki SU: przewodnicząca Nikola Jaszczuk i Paulina Brzezicka z kl III th.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami p. Marzeną Maliszewską i p. Moniką Lewczuk serdecznie dziękuje za wsparcie, dobre serce i pomoc w realizacji prowadzonych akcji charytatywnych wszystkim zaangażowanym i życzliwym osobom.  Dzięki Wam  możemy  nieść pomoc potrzebującym.