uczniowie stoją w grupie na tle ciężarówki z logo DACHSER

Wycieczka zawodoznawcza

W dniu 12.12.2023 r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza do centrum magazynowego Dachser w miejscowości Moszna-Parcela koło Pruszkowa.  Uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnego centrum logistycznego firmy Dachser, która jest firmą globalną obecną w wielu krajach Europy. Dachser zajmuje się międzynarodowym transportem drogowym w Europie i organizuje logistykę zaopatrzenia i dystrybucji od  ładunków drobnicowych po całopojazdowe na terenie Europy.

Uczniowie w większości z klas spedycyjnych 1tp, 2tp, 3tp, 4tp i 5tpp oraz klasy 1bml byli podzieleni na trzy grupy pod opieką nauczycieli i każde spotkanie trwało około 40 minut, po którym następowała zamiana. (I grupa – interaktywna prezentacja firmy Daschser, II grupa – organizacja transportu i spedycji, III grupa – magazynowanie i  logistyka).

Opiekę nad uczniami sprawowali następujący nauczyciele Edyta Biernacka, Piotr Duk, Grzegorz Orzełowski, Elżbieta Ławecka-Sobotko