Uczniowie i uczennice podczas prezentacji koleżanek

Pierwsze zajęcia w ramach projektu UW i programu MEiN pt. „Nauka dla Społeczeństwa”.

14 września 2023 r. rozpoczęły się w naszej Szkole zajęcia realizowane w ramach projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”
Projekt realizowany jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu MEiN pt. „Nauka dla Społeczeństwa”.
W czwartek 14 września uczniowie i uczennice klasy 2 lg oraz ochotniczki: Weronika Kiełczykowska (5ttp), Wiktoria Dmowska (4st), Alicja Dębska i Zuzanna Cabaj (3st) mieli okazję wysłuchać wykładu profesora Tomasza Witesa pod tytułem: Masz jakiś problem? Nie jesteś sam! Patologia społeczna w ujęciu geograficznym. Usłyszeli tu m.in o tym jakie czynniki wpływają współcześnie na jakość życia ludzi i z jakimi problemami borykają się społeczeństwa w różnych regionach świata. Dowiedzieli się także jak postęp technologiczny może poprawić warunki życia w miastach.
Zadaniem młodzieży na następne dwa tygodnie było uważne obserwowanie otoczenia i przygotowanie w grupach prezentacji na temat “Czy Siedlce są miastem inteligentnym?”. Podsumowanie pierwszego bloku projektowego odbyło się 28 września. Młodzież prezentowała na forum wyniki swojej pracy i wspólnie z panem profesorem Tomaszem Witesem omawiała walory naszego miasta, jak i szukała rozwiązań na elementy, które należałoby w nim poprawić.