Nagrodzeni dyrektorzy szkół

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

25 października 2023 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom oświaty.Dyrektor szkoły p. Krzysztof Grzegorczuk odebrał z rąk II Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Krzysztofa Wiśniewskiego Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.Społeczność szkolna…
Dyrektor przemawia

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela to czas, aby wyrazić wdzięczność i docenić pracę tych wyjątkowych ludzi, którzy codziennie poświęcają się, aby dzielić się wiedzą i kształtować przyszłość. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za wasze oddanie, cierpliwość i poświęcenie!Dziś przypada także 250. rocznica powstania Komisji Edukacji…
wspólne zdjęcie

Piknik Integracyjny 2023

Pogoda była po prostu idealna – słońce i bezchmurne niebo. To doskonałe tło dla jeszcze piękniejszej atmosfery, która towarzyszyła nam przez cały dzień.Piknik Integracyjny to nie tylko okazja do wspólnych zabaw i rywalizacji, ale przede wszystkim czas na budowanie relacji…
logo szkoły z wizerunkiem Stanisława Staszica i książką

Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce. Konsultacje społeczne dotyczą zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i umożliwiają mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta…