Prelegenci

ZSP 3 w Siedlcach współorganizatorem konferencji dla nauczycieli informatyki

31 maja 2023 r. nasza szkoła była współorganizatorem konferencji dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki”. Pan dyrektor Krzysztof Grzegorczuk powitał przybyłych na konferencję i życzył wszystkim uczestnikom konferencji owocnego stosowania uzyskanej podczas konferencji wiedzy i umiejętności, wszelkiej pomyślności.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 14:00, przygotowana była w formie wykładu i warsztatów i cieszyła się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Przekazana wiedza i przygotowane materiały dydaktyczne, a także oprawa metodyczna umożliwiają wykorzystanie jej w przeprowadzeniu interesujących i motywujących lekcji z uczniami.
Podczas konferencji, wykład tematyczny „Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki” poprowadziła Pani Grażyna Koba, autorka podręczników do informatyki, wyd. Migra. Z tych podręczników uczą się uczniowie naszej szkoły, dlatego było nam niezmiernie miło gościć ich autorkę. Pani Grażyna Koba w słowie wstępnym przekazała wyrazy uznania za trudną, wymagającą wysokiego profesjonalizmu pracę nauczycieli.
Po części wykładowej, nauczyciele przeszli do sal komputerowych na część warsztatową, która trwała do godziny 18:00.
Podczas warsztatów tajniki druku 3D przekazał Pan Krzysztof Fortuna, nauczyciel informatyki, (mega) ekspert druku 3D – Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku.
Pani Grażyna Koba wprowadziła uczestników w świat grafiki 3D wykonując z nami praktyczne ćwiczenia prezentujące narzędzia do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D w programie SketchUp i Tinkercad i dwuwymiarowej w programie Python.
Uczestnicy warsztatów nie tylko doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia grafiki 3D, przygotowania modelu do druku ale również uzyskali odpowiedzi na nurtujące pytania oraz podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowania omawianego oprogramowania i narzędzi podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Ze strony naszej szkoły za zorganizowane i przygotowanie konferencji odpowiadali nasi nauczyciele informatyki.
Od Pani Grażyny Koby oraz całego zespołu (w dniu dzisiejszym) otrzymaliśmy podziękowanie za świetną atmosferę oraz zaangażowanie i profesjonalizm podczas organizacji konferencji.

Prelegenci