Spotkanie dla uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia

Dnia 29 maja 2023r. na świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dla uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kucharz.

Tematem spotkania było zapoznanie uczniów z możliwością kontynuowania nauki w naszym Zespole w Branżowej Szkole II stopnia nr 3 w klasach: technik pojazdów samochodowych i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zajęcia w tej szkole będą miały formę zaoczną i będą trwały cztery semestry. Po zakończeniu trzeciego semestru słuchacze mogą przystąpić do egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji:

– technik pojazdów samochodowych (311513) – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT.06.)

– technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) – organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12.),

zaś po czwartym semestrze do egzaminu maturalnego.

Wnioski o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia należy składać wraz z dokumentami do dnia 30 czerwca 2023 r. w Sekretariacie Szkoły.