XV Targi Edukacyjne 2023

XV Siedleckie Targi Edukacyjne

XV Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadpodstawowych już za nami!

Kolejny raz przyciągnęły one tłumy odwiedzających, którzy przybyli w dniu 23 marca 2023 do ZSP nr 3, aby zapoznać się z ofertą 26 uczelni wyższych, 11 szkół średnich i 6 szkół policealnych i pomaturalnych.

Swoją obecnością Targi uświetnili: Pan Andrzej Sitnik– Prezydent Miasta Siedlce, Pani Hanna Bolesta – Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Pan Sławomir Jagiełło- Zastępca Wójta Gminy Siedlce oraz Pani Katarzyna Wawryniuk- Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siedlce, dyrektorzy szkół średnich, nauczyciele i młodzież szkół podstawowych i średnich.

W tym roku ogromną popularnością cieszyły się również warsztaty z doradztwa zawodowego, które powróciły do harmonogramu Targów po kilkuletniej przerwie.

Targi Edukacyjne to nie tylko prezentacja oferty edukacyjnej ale również wspaniała promocja naszej szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.