Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

30 marca 2023 roku wraz z Maturzystami i uczniami klas 3 Szkoły Branżowej wybraliśmy się na pielgrzymkę do Częstochowy.

Po dotarciu na miejsce, idąc wzdłuż jasnogórskich wałów, odprawiliśmy drogę krzyżową. Jedna z naszych Maturzystek po wysłuchaniu rozważań podzieliła się następującą myślą: „Na drodze krzyżowej zapadło mi w pamięci jedno zdanie: „Jezu, naucz nas wygrywać, ale także pomóż nam pozbierać się z porażki.” Ludziom trudno jest ponosić porażki, wolą zawsze odnosić sukces.” Inna Maturzystka, po zwiedzeniu kompleksu klasztornego z przewodnikiem, zebrała kilka cennych informacji: „Matka Boża, którą nawiedzamy w Częstochowie, jest Królową. Świadczą o tym m.in. fanfary i korony. Pieczę nad Jasną Górą sprawują Ojcowie Paulini. Przy Cudownym Obrazie Matki Bożej znajdują się dary od papieży m.in. papieski pas Jana Pawła II przestrzelony w czasie zamachu w 1981 roku. Dar ten był podziękowaniem za ocalenie życia. Na suficie bazyliki jasnogórskiej namalowane są cuda, jakie działy się za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej.”

Zwiedzając sanktuarium mogliśmy zobaczyć m.in. Salę Rycerską (ozdobioną XVII-wiecznymi obrazami przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia z dziejów Jasnej Góry i sztandarami polskich oddziałów walczących o wolność w czasie II wojny światowej) oraz Jasnogórski Skarbiec z drogocennymi darami i wotami (m.in. z różańcem Marii Skłodowskiej-Curie poświęconym przez papieża Leona XIII i 13-kilogramową Monstrancją ufundowaną z darów pielgrzymów za szczęśliwą obronę Jasnej Góry w czasie oblężenia przez Szwedów podczas Potopu w 1655 roku).

W Kaplicy świętego Józefa dowiedzieliśmy się o cudzie poczęcia i szczęśliwych narodzin bliźniąt oraz oglądaliśmy film pt.: “Cuda i łaski Matki Bożej”.

Najważniejszym punktem programu był udział we Mszy Świętej w intencji Maturzystów i uczniów kończących naukę w naszej szkole oraz Różaniec wspólnie odmówiony przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

O godzinie 21:00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim wraz z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Wacławem Depo i biskupem koszalińsko-kołobrzeskim Zbigniewem Zielińskim, a następnie napełnieni duchowo i intelektualnie wróciliśmy do Siedlec.

Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
wszyscy uczniowie w kaplicy Cudownego Obrazu, z tyłu kraty
cała grupa stoi tyłem przed XIV stacją drogi krzyżowej
grupa uczniów stoi przed dużym zdjęciem na ścianie
kilku uczniów w bazylice patrzy na sufit
kilku uczniów stoi tyłem, dziewczynka trzyma mikrofon
Sala Rycerska z zawieszonymi pod sufitem sztandarami
uczennica stoi przy pulpicie