Pan dyrektor wręcza stażystom certyfikaty

Podsumowanie projektu w ramach programu Erasmus+

29 listopada br. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch staży realizowanych w ramach projektu Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217.
W pełnym projekcie uczestniczyło 40 uczniów naszej szkoły, w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, 32 uczniów wyjechało na mobilność. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w dwutygodniowych praktykach w Spoleto we Włoszech i Bradze w Portugalii.
U zagranicznych partnerów doskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe.
Podczas podsumowania projektu, młodzież jednoznacznie przyznała, że zagraniczne praktyki były wspaniałym doświadczeniem, które można wykorzystać w przyszłości zawodowej. Wyjazd okazał się także znakomitą przygodą, wraz z możliwością poznania innej kultury. Dzięki mobilności uczniowie zwiększyli znajomość języka angielskiego i języka włoskiego. Potwierdzili również wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych, zasób wiadomości na temat kultury i historii Włoch oraz Portugalii. Wśród zalet zagranicznych praktyk, młodzi ludzie wymienili także zwiększenie tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych.
Projekt w znaczący sposób wpłynął na podwyższenie jakości pracy szkoły.