Zastępstwa w dniu 2018-03-15 czwartek
Małgorzata Batowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 th(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 li(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 th(1) - j.niemiecki, 34 M. Lewczuk złączenie grup
4 4 tg(1) - j.niemiecki, 34 G. Boruta złączenie grup
6 1 bc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 lb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Białecka
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później    
2 1 bk(1) - wf, g4 A. Polański złączenie grup
       
Anna Borkowska
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 tg - r_biologia, 17 P. Miler  
5 2 lb - r_biologia, 9 I. Oknińska za nieobecny oddział
6 2 lb - r_biologia, 9 Ł. Szczeblewski  
       
Joanna Bulak
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 th(1) - obsł. konsum, 29 A. Seredzińska  
6 2 th(1) - obsł. konsum, 29 J. Dudzińska  
7 2 th(1) - obsł. konsum, 29 J. Dudzińska  
8 2 tk(1) - techn. s. p, 29 H. Bandurska złączenie grup
9 2 tk(1) - techn. s. p, 29 H. Bandurska złączenie grup
10 2 tk(1) - techn. s. p, 29 H. Bandurska złączenie grup
11 2 tk(1) - techn. s. p, 29 H. Bandurska złączenie grup
       
Jolanta Cabaj
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 li - matematyka, 4 B. Kosmalska  
3 2 lb - matematyka, 4 B. Kosmalska  
       
Andrzej Chudzik
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później    
2 1 tk(2) - wf, g1 M. Anusiewicz  
       
Anna Cieszkowska
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 zm - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Marek Dudziak
lekcja opis zastępca uwagi
5 Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Dawid Fertykowski
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później    
2 Wychowanie fizyczne - Złączenie grup   Artur Polański
3 Wychowanie fizyczne - Złączenie grup   Bożena Uziębło
4 Wychowanie fizyczne - Złączenie grup   Bożena Uziębło
5 1 th(1) - wf, g4 A. Polański złączenie grup
       
Magdalena Figurska
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 li(2) - r_angielski, 31 L. Dalinczuk złączenie grup
4 3 li(2) - r_angielski, 31 L. Dalinczuk złączenie grup
5 2 tg(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Krzysztof Grzegorczuk
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 ze - p.r.d, 23 B. Uziębło za ostatnią lekcję
6 2 ts - p.r.d, 23 B. Uziębło  
7 2 zm - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 tg - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Kinga Hołubiec
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 th(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 lb(2) - j.angielski, 17 M. Figurska złączenie grup
3 2 tg(2) - j.angielski, 18 K. Pańczyk złączenie grup
4 2 th(1) - z_j. angiels, 16 K. Pańczyk złączenie grup
       
Aneta Jędrychowicz
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 zk - dział. gospo, 6 L. Arutiunowa za 6 lekcyjną
7 2 tg - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Jowita Kamecka
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 tk(1) - wf, g1 B. Uziębło złączenie grup
4 4 tk(1) - wf, g1 B. Uziębło złączenie grup
5 2 zc(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 2 zc(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Przemysław Kamiński
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts - Uczniowie przychodzą później    
2 1 bc - e_dla_bezp, 5 A. Ostrowska  
3 3 zm - zaj. z wych., 5 J. Niedziółka  
4 1 lb - e_dla_bezp, 5 A. Jakimiuk  
5 1 tk - e_dla_bezp, 5 A. Woźniak-Olczak  
6 1 bem - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Krzysztof Koć
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ze - Uczniowie przychodzą później    
2 2 ze - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ts - silniki, 23 S. Liaszenko  
4 2 ts - silniki, 23 S. Liaszenko  
       
Alicja Koszarek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 li(1) - Złączenie grup   A. Ostrowska
4 2 li(1) - Złączenie grup   P. Miler
5 2 li(2) - r_informat., 26 L. Dalinczuk złączenie grup
6 2 li(2) - r_informat., 26 L. Dalinczuk złączenie grup
       
Monika Lewczuk
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 zc(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Andrzej Materski
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 tp(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 th(1) - wf, g3 M. Nowacka  
4 4 th(1) - wf, g3 Ł. Szczeblewski  
5 2 tk(1) - Uczniowie przychodzą później    
6 2 tk(1) - Uczniowie przychodzą później    
7 3 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Mędza
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ts - Uczniowie przychodzą później    
3 1 lb - Opieka nauczyciela wspierającego   Monika Czerkas
4 1 bc - historia, 14 A. Ostrowska  
5 3 li - u_hist.i sp., 8 B. Grochowska  
6 3 th - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Aleksandra Mokrzecka
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 lb - r_wos, 27 A. Kanicki  
3 3 lb - r_wos, 27 M. Płatkowska  
4 2 lb - r_wos, 27 I. Oknińska  
       
Grzegorz Orzełowski
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 tp - podst.przeds, 2 P. Duk za 1 lekcyjną
5 3 zm - podst.przeds, 18 M. Jakimiuk  
6 1 tk - podst.przeds, 6 M. Lewczuk  
7 3 zm - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Ewa Parobczy
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 tg - r_matematyka, 7 M. Ołowski  
3 1 ts - r_matematyka, 7 M. Ołowski  
4 2 tg - r_matematyka, 7 J. Cabaj  
       
Elżbieta Sobiczewska
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 li(2) - j.angielski, 19 A. Ostrowska cała klasa
4 2 li(2) - j.angielski, 19 P. Miler cała klasa
6 3 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Małgorzata Szaniawska
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 tk - matematyka, 6 P. Duk  
3 1 bc - matematyka, 6 L. Arutiunowa  
4 1 tk - matematyka, 4 L. Arutiunowa  
5 3 lb - Złączenie grup   B. Grochowska
       
Jolanta Zagalska
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 li - chemia, 17 D. Ziółkowska  
5 1 lb - chemia, 17 E. Pachnik  
6 2 tg - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 tk - r_chemia, 17 I. Oknińska za 4 lekcyjną
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN