Produkty bankowe

WebQuest dla uczniów klasy 3 i 4 technikum

opracowany przez

Grzegorza Orzełowskiego

mój adres

Wprowadzenie | Zadania | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła


Wprowadzenie

Wielu z Was korzysta lub będzie korzystać z usług bankowych. Zastanówcie się nad tym problemem, jakie korzyści przynosi nam posiadanie konta, zaciagniecie kredytu, założenie lokaty, inwestycje w papiery wartościowe.

Jakie parametry sa istotne przy korzystaniu z kredytu, powierzeniu oszczedności, dokonywania przelewów itd. Zastanówmy sie nad tym problemem.

Powrót do początku


Zadania

Waszym zadaniem będzie zdobycie wiedzy, dotyczącej produktów bankowych, analiza ofert produktów finansowych w różnych bankach, a także dzielenie się wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie

Do najważniejszych produktów bankowych zaliczamy kredyty, depozyty i konto bankowe:

Podzielicie się zatem na trzy grupy,a każda z nich zajmie się innym produktem.

Poniżej podane są również parametry dotyczące kredytów,lokat i ROR-ów.

I GRUPA

kredyty

oprocentowanie (stałe, zmienne), prowizja bankowa, zabezpieczenie kredytu,ubezpieczenie kredytu, koszty kredytu, rodzaje kredytów, WIBOR

II GRUPA

depozyty (czyli lokaty)

- oprocentowanie (stałe, zmienne),kapitalizacja odsetek (procent składany),efektywna stopa procentowa, WIBID

III GRUPA

rachunek bankowy

przelewy, oprocentowanie, karta płatnicza, wypłaty w bankomatach, możliwość operacji przez internet, telefon, kredyt w rachunku osobistym

Do waszych zadań należało będzie zgromadzenie wiadomości na dany temat, odwiedzenie pięciu banków i zdobycie informacji na temat oferowanych kredytów, depozytów , oraz warunków prowadzenia kont, informacje można zdobyć także poprzez internet.

Następnie należy sporządzić krótkie sprawozdanie, a także prezentacje w Power Point i zaprezentować innym kolegom i koleżankom z klasy.

Powrót do początku


Proces

1. Wybierzcie lidera grupy, który będzie odpowiedzialny za efekt pracy grupy.

2. Zapoznajcie się z zadaniami w grupach, a następnie dokonajcie ich podziału.

3. Do zadań poszczególnych grup będzie należało:

I GRUPA

 • zgromadzenie wiedzy na temat kredytów
 • zapoznanie się z terminami oprocentowanie (stałe, zmienne), prowizja bankowa, zabezpieczenie kredytu,ubezpieczenie kredytu, koszty kredytu, rodzaje kredytów,WIBOR, które możecie znaleźć na stronie: http://www.nbportal.pl/pl/cw/prezentacje/filmiki/kredyty http://www.nbportal.pl/ http://www.nbp.pl/ http://www.money.pl/banki/
 • wizyta w 5 bankach i zdobycie informacji o ofertach kredytowych
 • porównanie i analiza warunków otrzymania kredytów
 • sporządzenie sprawozdania i prezentacji Power Point
 • zaprezentowanie na lekcji prezentacji wraz z komentarzem

  II GRUPA

 • zgromadzenie wiedzy na temat lokat
 • zapoznanie się z terminami oprocentowanie (stałe, zmienne),kapitalizacja odsetek (procent składany),efektywna stopa procentowa, WIBID, które możecie znaleźć na stronie: http://www.nbportal.pl/pl/cw/prezentacje/filmiki/st_procentowe http://www.nbportal.pl/ http://www.nbp.pl/ http://www.money.pl/banki/
 • wizyta w 5 bankach i zdobycie informacji o depozytach (lokatach)
 • porównanie i analiza warunków zakładania lokat
 • sporządzenie sprawozdania i prezentacji Power Point
 • zaprezentowanie na lekcji prezentacji wraz z komentarzem

  III GRUPA

 • zgromadzenie wiedzy na temat kont bankowych
 • zapoznanie się z terminami przelewy, oprocentowanie, karta płatnicza, wypłaty w bankomatach, możliwość operacji przez internet, telefon, kredyt w rachunku osobistym, które możecie znaleźć na stronie: http://www.nbportal.pl/pl/cw/prezentacje/filmiki/system_platniczy http://www.nbportal.pl/ http://www.nbp.pl/ http://www.money.pl/banki/
 • wizyta w 5 bankach i zdobycie informacji o kontach bankowych
 • porównanie i analiza warunków otwierania ROR-ów
 • sporządzenie sprawozdania i prezentacji Power Point
 • zaprezentowanie na lekcji prezentacji wraz z komentarzem

  Powrót do początku


  Ewaluacja

  Zadanie

  słabo

  dobrze

  bardzo dobrze

  Punktacja

  Zgromadzenie wiedzy z różnych źródeł

  ubogie i nieuporządkowene informacje

  wystaczająca ilość informacji i wiedzy, uporządkowana w logiczny sposób

  obszernie, logicznie i poprawnie merytorycznie informacje, ciekawie przedstawione

   1-5

  Zdobycie informacji w bankach

  brak informacji lub informacje niewystraczające

  informacje dotyczące poszczególnych produktów zasadniczo pełne i wystarczające

  wszystkie informacje z 5 banków, pełne,wyczerpujące zagadnienie, bardzo dobrze opisane

   1-5

  Porównanie i analiza warunków korzystania z usług bankowych

  brak porównania i analizy lub analiza błędnie przeprowadzona

  porównanie i analiza produktu bankowego przeprowadzona zasadniczo prawidłowo

  analiza produktu bankowego przeprowadzona bardzo dobrze dla wszystkich pięciu banków

   1-5

  Sporządzenie sprawozdania i prezentacji Power Point

  brak sprawozdania i prezentacji lub efekty pracy bardzo skąpe

  sprawozdanie i prezentacja wykonane merytorycznie prawidłowo

  sprawozdanie i prezentacja obszerne, bardzo dobrze wykonane

   1-5

  Zaprezentowanie na forum klasy prezentacji

  brak prezentacji lub prezentacja słabo przeprowadzona

  prezentacja dobrze wykonana

  znakomite wykonanie i przeprowadzenie prezentacji

   1-5

  Skala oceniania

  Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia przez jedną grupę wynosi 25 punktów.

 • 0-10 niedostateczny
 • 11-13 dopuszczający
 • 14-19 dostateczny
 • 20-23 dobry
 • 24-25 bardzo dobry

  Powrót do początku


  Konkluzja

  Wykonując WebQuest - produkty bankowe mieliście szanse zapoznać się z systemem bankowym, a przede wszystkim z ofert banków dotyczącą kredytów, depozytów , kont bankowych.

  Mogliście opanować takie pojecia jak stopa procentowa, efektywna stopa procentowa, koszt kredytu, WIBOR, WIBID, karta płatnicza, przelew i inne.

  Dokonaliście analizy kredytów, lokat i warunków prowadzenia ROR-ów.

  Wykonaliście prezentacje i krótkie sprawozdania z waszych dokonań i zaprezentowaliście je na forum klasy

  Możecie zatem odpowiedzieć na pytania:

  W jakim banku i jaki kredyt wybrać?

  Jaką lokatę i w jakim banku założyć?

  Gdzie zdecydować się otworzyć konto bankowe i na jakich warunkach?

  Powrót do początku


  Źródła

  "Moje finanse"FMP,NBP, fundacja kronenberga

  "Podstawy przedsiębiorczości" OPERON 2005

  internet:www.nbportal.pl,www.nbp.pl,www.money.pl

  Powrót do początku


  Ostatnia modyfikacja Monday, February 04, 2008 21:17:01. Oparte na szablonie The WebQuest Page