Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w roku szkolnym 2017/2018
uczniowie kształcą się w 34 oddziałach,
z czego 11 to oddziały integracyjne.  VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach