Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach

| Strona główna | Szkoły w ZSP3 |

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Pierwsze oddziały liceum ogólnokształcącego otwarto w ZSP nr 3 w Siedlcach w 2002 roku. Obecnie liczy 6 klas integracyjnych. Uczy sie w nich młodzież posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oddziały, w których liczba uczniów z reguły nie przekracza 20, zapewniają młodzieży komfortowe warunki pracy. Poza nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów pracują w nich również nauczyciele wspomagający.W Liceum Ogólnokształcącym mamy
dwa oddziały w klasie pierwszej:

  • z rozszerzoną biologią, geografią i wiedzą o społeczeństwie
  • z rozszerzoną biologią, informatyką i wiedzą o społeczeństwie
oba są oddziałami integracyjnymi,
dwa oddziały w klasie drugiej:
  • z rozszerzoną biologią, geografią i wiedzą o społeczeństwie
  • z rozszerzoną biologią, informatyką i wiedzą o społeczeństwie
oba są oddziałami integracyjnymi,
dwa oddziały w klasie trzeciej:
  • z rozszerzoną biologią, geografią i wiedzą o społeczeństwie
  • z rozszerzoną biologią, informatyką i językiem angielskim
oba są oddziałami integracyjnymi.| Strona główna | Szkoły w ZSP3 |
Góra strony
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach