Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |

Terminarz dla gimnazjalistów.


  1. od 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do 29 kwietnia 2016r. (piątek) do godz. 16:00 i od 9 maja od godz 9.00 do 18 maja do godz. 16.00 - kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  2. od 17 czerwca 2016r.(piątek) od godz. 10.00 do 21 czerwca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00 – kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkoły.

  3. od 24 czerwca 2016r. (piątek) od godz. 11.00 do 28 czerwca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

  4. do 29 czerwca 2016r. (środa) do godz. 15.00 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

  5. 15 lipca 2016r. (piątek) do godz.16.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

  6. od 18 lipca 2016r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 19 lipca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00 – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów .

  7. od 18 lipca 2016r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 25 lipca 2016r. (poniedziałek) do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału swiadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach .

  8. 26 lipca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.


| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach