Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |Rekrutacja
rok szkolny 2018/2019
Klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
1li informatyka, biologia, wiedza o społeczeństwie j. polski, matematyka, biologia, informatyka
1lb geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie j. polski, matematyka, biologia, geografia
Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
1th
technik hotelarstwa
geografia, j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
1tg
technik żywienia i usług gastronomicznych
chemia, j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, chemia
1tk
kelner
chemia, j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, chemia
1ts
technik pojazdów samochodowych
fizyka, matematyka j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka,
1tp
technik spedytor
matematyka, geografia j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi
1bm / 1be
mechanik pojazdów samochodowych / elektromechanik pojazdów samochodowych
- j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka
1bc
cukiernik
- j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
1bk
kucharz
- j. polski, matematyka, j. obcy, biologia


| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach