PRZYJACIEL PÓL NADZIEI
Pola Nadziei
Pandemia zatrzymała uczniów z klas cukierniczych i kucharskich w domach, ale nie naszych nauczycieli zaangażowanych w od wielu lat w akcję Pola Nadziei, którzy współpracując z Centrum Kształcenia Zawodowego, upiekli babki wiosenne żłóto-zielone dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczego w Siedlcach. W ten słodki sposób pedagodzy chcieli pokazać, że nie zapomnieli o pacjentach Zol-u odizolowanych z powodu epidemii od swoich najbliższych.

fotoreportaż

Przyjaciel Pól Nadziei
21 maja 2017 r. nasza szkoła została wyróżniona zaszczytnym tytułem „PRZYJACIEL PÓL NADZIEI” przyznawanym placówkom edukacyjnym za szerzenie idei hospicyjnej, wolontariackiej, działalność na rzecz osób chorych i cierpiących.

dyplom

więcej

www.hospicjum-domowe.waw.pl