Plan lekcji szkoły dostępny w dzienniku LIBRUS:
synergia.librus.pl