MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
o projekcie
Z wizytą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Dnia 19.06.2017 r.uczniowie w składzie: Agata Ciekot, Klaudia Oleksiuk, Agnieszka Korycińska, Ewa Szulc, Ewa Ścisłowska, Hubert Turski wraz z opiekunem panią Bożeną Uziębło zostali zaproszeni na podsumowanie projektu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .Zaangażowanie młodzież naszej szkoły w pomoc lokalnym społecznościom i organizacjom pozarządowym to główny cel spotkania z Wicewojewodą Mazowieckim panem Sylwestrem Dąbrowskim. Efekty swojej pracy młodzież naszej szkoły przedstawiła w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki.

fotoreportaż

Młodzież i Filantropia- Zaangażowani Obywatele
Dnia 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach odbył się Wielki Finał projektu "Młodzież i Filantropia- Zaangażowani Obywatele". Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją dla Polski, która z kolei realizuje go w partnerstwie z Fundacją BGŻ PNB Paribas oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Akcja objęta została honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego. Projekt „Młodzież i Filantropia” odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w którym nie powinno zabraknąć ludzi gotowych do dzielenia się swoją wiedzą, czasem czy majątkiem. Projekt kształtuje umiejętności i dostarcza młodzieży wiedzę o tym, jak skutecznie pomagać, jak inwestować w zmianę społeczną Szkoła jest najlepszym miejscem do budowania kapitału społecznego. Dlatego warto pokazywać młodzieży, że nowoczesne pomaganie innym to dobra inwestycja zarówno w lokalną społeczność, jak w samych siebie. Jeżeli chcemy mieć świadomych obywateli, potrzebujemy świadomej młodzieży. Wierzymy, że projekt zainteresował nasza młodzież na tyle, by teraz jak i w swoim dorosłym życiu z pełną odpowiedzialnością angażowała się w sprawy społeczne i pociągała za sobą innych.

fotoreportaż

więcej

podlasie24

TV Wschód

spin.siedlce

film

Echo Katolickie