Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |EGZAMIN MATURALNYZasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w


   Procedury przeprowadzania egzaminu
  WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI
EGZAMINU MATURALNEGO
  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.
w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
w roku szkolnym 2016/2017
  USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
BIBLIOGRAFIA  wzór bibliografii do pobrania        Zasady sporządania bibliografii obowiązujące w ZSP 3 w Siedlcach  
  TEMATY NA WEWNĄTRZSZKOLNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
  ZESTAW WZORÓW MATEMATYCZNYCH
  ARKUSZE MATURALNE Z MATEMATYKI
  INFORMATORY
  SALON MATURZYSTÓW
| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach