„ZAWODU MISTRZOWIE-RYNKU PRACY KRÓLOWIE”
– zagraniczne staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3
w Siedlcach
informacja o pojekcie
dokumenty do pobrania