Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach

| Strona główna | Integracja |

REHABILITACJA W ZSP NR 3 W SIEDLCACH

W naszej szkole prowadzone sa zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ze specyficznymi trudnościami w nauce.br> Mamy salę wyposażoną w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.

Nasze główne zadania i cele działania to:

  • rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, z nadpobudliwością psychoruchową, z wieloaspektowymi zaburzeniami w funkcjonowaniu oraz z innymi niepełnosprawnościami;
  • korekcja wad postawy, płaskostopia, skrzywienia kręgosłupa, niedowład kończyn;
  • stymulacja rozwoju poznawczego, psychospołecznego, instruktaż rehabilitacyjny, porady dla rodziców;
  • usprawnianie ruchowe poprzez właściwą rehabilitację;
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;
  • ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno - ruchowego.


Prowadzona jest gimnastyka i ćwiczenia:
ogólnokorekcyjne, koordynacyjne, izometryczne, ćwiczenia percepcji wzrokowo - dotykowej, ćwiczenia rozciągające przykurcze mięśniowe, ćwiczenia poprawiające krążenie, ćwiczenia kinestetyczne, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy i skrzywień bocznych kręgosłupa, ćwiczenia równoważne.
Zobacz więcej


| Strona główna | Integracja |
Góra strony
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach