Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |


Integracja


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach to jedyna w mieście placówka kształcąca na tym poziomie młodzież niepełnosprawną. Uczęszczają do niej uczniowie dotknięci m.in.: mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem w stopniu lekkim, niedowidzeniem, niedosłuchem, wadami serca, nadpobudliwością czy nerwicami. Do realizowania dewizy „Być narodowi użytecznym” szkoła przystąpiła w 1998 roku, kiedy rozpoczęto budowę nowego obiektu w pobliżu istniejącej siedziby ZSZ nr 3. W 2003 roku niepełnosprawni mogli po raz pierwszy skorzystać z przystosowanej dużej windy, toalet, podjazdów do drzwi wejściowych, a nawet wyciągarki umożliwiającej dostęp do świetlicy szkolnej, biblioteki, czytelni i bufetu. Przestronne klasy wyposażono w pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Stworzone zostały sale ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych i kółek zainteresowań. W takich warunkach młodzież może swobodnie poruszać się na wózkach inwalidzkich, a praca w grupach sprawia przyjemność. Wszystkie te zmiany to połowa sukcesu, drugą stanowi wykwalifikowana kadra. Nauczyciele przechodzą gruntowne szkolenia – podejmują naukę na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w klasach integracyjnych oprócz nauczyciela przedmiotu obecny jest także pedagog specjalny (wspierający), który czuwa i udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami. To niezwykle ważne w procesie integracyjnym. Taka współpraca pozwala w pełni dostosowywać program do indywidualnych potrzeb uczniów i efektywnie je realizować.


HISTORIA INTEGRACJI

Pomysł na umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym zrodził się w 1999 roku, w trakcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Siedlcach. Formalny wniosek w tej sprawie, zgłoszony przez pana dyrektora Jana Stankiewicza, poparty został przez Radę Pedagogiczną 13 grudnia 1999 r. Za przyjęciem takiej decyzji przemawiała przede wszystkim potrzeba zapewnienia ciągłości kształcenia osób niepełnosprawnych w Siedlcach na wszystkich poziomach edukacyjnych (działały już na terenie miasta: zarówno przedszkole integracyjne, jak i wyższa uczelnia, a od 2001 r. także gimnazjum z klasami integracyjnymi). 24 stycznia 2002 r. Rada Miasta Siedlce, na mocy podjętej uchwały, zmieniła nazwę naszej szkoły, która od tej chwili stała się Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

czytaj więcejNa stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest bardzo dobrze opracowany informator dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Materiały tam zebrane mogą pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wielu kwestiach (orzeczenia, transport, opieka medyczna).

link do tego informatora
  Pola nadziei 2017
    czytaj więcej


  Dzień Integracji 2016
    czytaj więcej


  "Wycieczka do Korczewa"
    czytaj więcej


  "Pola Nadziei"
    czytaj więcej


  "Andrzejki" w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
    czytaj więcej


  XII Dzień Integracji
    czytaj więcej


  Przedstawienie Jasełkowe
    czytaj więcej


  XI Dzień Integracji 2014
    czytaj więcej


  Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
    czytaj więcej


  Jubileusz 10-lecia nauczania integracyjnego
    zdjęcia


  Publikacje  Dzień Integracji 2011  Dzień Integracji 2010  VIII Dzień Integracji  Koncert Integracyjny  Dzień Integracji na AP  Żelków - 17 marca 2009  VIII Koncert Integracyjny pt. „Ten Sam Świat”  Rehabilitacja w ZSP nr 3 w Siedlcach  Dzień Integracji na AP  Zwykli uczniowie niezwykłej szkoły  Dzień Integracji  Piknik integracyjny  Autyzm  Zespół Aspergera
| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach