Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |


Integracja


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach to jedyna w mieście placówka kształcąca na tym poziomie młodzież niepełnosprawną. Uczęszczają do niej uczniowie dotknięci m.in.: mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem w stopniu lekkim, niedowidzeniem, niedosłuchem, wadami serca, nadpobudliwością czy nerwicami. Do realizowania dewizy „Być narodowi użytecznym” szkoła przystąpiła w 1998 roku, kiedy rozpoczęto budowę nowego obiektu w pobliżu istniejącej siedziby ZSZ nr 3. W 2003 roku niepełnosprawni mogli po raz pierwszy skorzystać z przystosowanej dużej windy, toalet, podjazdów do drzwi wejściowych, a nawet wyciągarki umożliwiającej dostęp do świetlicy szkolnej, biblioteki, czytelni i bufetu. Przestronne klasy wyposażono w pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Stworzone zostały sale ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych i kółek zainteresowań. W takich warunkach młodzież może swobodnie poruszać się na wózkach inwalidzkich, a praca w grupach sprawia przyjemność. Wszystkie te zmiany to połowa sukcesu, drugą stanowi wykwalifikowana kadra. Nauczyciele przechodzą gruntowne szkolenia – podejmują naukę na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w klasach integracyjnych oprócz nauczyciela przedmiotu obecny jest także pedagog specjalny (wspierający), który czuwa i udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami. To niezwykle ważne w procesie integracyjnym. Taka współpraca pozwala w pełni dostosowywać program do indywidualnych potrzeb uczniów i efektywnie je realizować.


HISTORIA INTEGRACJI

Pomysł na umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym zrodził się w 1999 roku, w trakcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Siedlcach. Formalny wniosek w tej sprawie, zgłoszony przez pana dyrektora Jana Stankiewicza, poparty został przez Radę Pedagogiczną 13 grudnia 1999 r. Za przyjęciem takiej decyzji przemawiała przede wszystkim potrzeba zapewnienia ciągłości kształcenia osób niepełnosprawnych w Siedlcach na wszystkich poziomach edukacyjnych (działały już na terenie miasta: zarówno przedszkole integracyjne, jak i wyższa uczelnia, a od 2001 r. także gimnazjum z klasami integracyjnymi). 24 stycznia 2002 r. Rada Miasta Siedlce, na mocy podjętej uchwały, zmieniła nazwę naszej szkoły, która od tej chwili stała się Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

czytaj więcejNa stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest bardzo dobrze opracowany informator dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Materiały tam zebrane mogą pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wielu kwestiach (orzeczenia, transport, opieka medyczna).

link do tego informatora
  Mistrzostwa Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych
    fotoreportaż


  XIV Dzień Integracji
    czytaj więcej


  Przyjaciel Pól Nadziei
    czytaj więcej


  Pola nadziei 2017
    czytaj więcej


  Dzień Integracji 2016
    czytaj więcej


  "Wycieczka do Korczewa"
    czytaj więcej


  "Pola Nadziei"
    czytaj więcej


  "Andrzejki" w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
    czytaj więcej


  XII Dzień Integracji
    czytaj więcej


  Przedstawienie Jasełkowe
    czytaj więcej


  XI Dzień Integracji 2014
    czytaj więcej


  Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
    czytaj więcej


  Jubileusz 10-lecia nauczania integracyjnego
    zdjęcia


  Publikacje  Dzień Integracji 2011  Dzień Integracji 2010  VIII Dzień Integracji  Koncert Integracyjny  Dzień Integracji na AP  Żelków - 17 marca 2009  VIII Koncert Integracyjny pt. „Ten Sam Świat”  Rehabilitacja w ZSP nr 3 w Siedlcach  Dzień Integracji na AP  Zwykli uczniowie niezwykłej szkoły  Dzień Integracji  Piknik integracyjny  Autyzm  Zespół Aspergera
| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach