INTEGRACJA
więcej o integracji
oraz materiały archiwalne
Kolędowanie w „Domu nad Stawami” i Hospicjum
Z wesołą piosenką, muzyką i tańcem zawędrowali nasi uczniowie- wolontariusze z klasy: 3tk, 1li, 1lb i 1bk 23 stycznia 2019 r. do Domu nad Stawami oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Siedlcach. Młodzież przygotowywała od kilku tygodni dla pensjonariuszy jasełka i koncert kolęd. Wspólne wykonanie najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych naszych uczniów z osobami przebywającymi w tych placówkach to już kilkuletnia tradycja w ramach akcji Pola Nadziei. Kolędowanie w Zol-u i „Domu nad Stawami” jest zawsze dużym przeżyciem zarówno dla młodzieży, jak i dla osób chorych.

fotoreportaż

Jubileusz kształcenia integracyjnego
„Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości” motto zaczerpnięte z twórczości ks. Jana Twardowskiego przyświecało jubileuszowi 15- lecia kształcenia integracyjnego w ZSP nr 3 w Siedlcach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z naszą szkołą. Powołanie do istnienia w 2003 r. klas integracyjnych umożliwiło uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych kształcenie się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. Obecnie mamy 13 klas integracyjnych, w których uczy się 53 uczniów posiadających orzeczenie. Jednak nie można zapominać, że szkoła to nie tylko nauka, sprawdziany... to także miejsce zawierania znajomości i przyjaźni, rozwijania zainteresowań, odkrywania ukrytych talentów, o czym mogliśmy się przekonać oglądając spektakl w wykonaniu naszej młodzieży. Część artystyczna (oraz tekst finałowej piosenki) specjalnie stworzona została przez uczniów i nauczycieli wspomagających z okazji tego jubileuszu.

fotoreportaż

www.tygodniksiedlecki.com

Hip-hop integracyjny