EDUKACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
w ZSP nr 3 w Siedlcach


W dzisiejszym świecie na każdym kroku stykamy się z ekonomią. Codziennie podejmujemy decyzje ekonomiczne, gdy robimy zakupy, staramy się o kredyt, inwestujemy. Czy nam się to podoba czy nie musimy dokonywać wyborów, a każdy z nas funkcjonuje w otoczeniu ekonomicznym. Nasze potrzeby są nieograniczone, przy niestety ograniczoności zasobów. Dlatego ważne jest, aby rozumieć podstawowe zasady funkcjonujące na rynkach, tak aby dobrze poruszać się w coraz bardziej skomplikowanym świecie finansów i podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne obecnie i w przyszłości. Na tej stronie chcę zaprezentować kilka przydatnych linków portali na których możecie znaleźć przydatne informacje dotyczące edukacji ekonomicznej i finansowej. Zachęcam do korzystania.

Grzegorz Orzełowski


Projekt „Lekcje z ZUS”

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany był projekt „Lekcje z ZUS” w klasie 4gb i 2gb. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń.

Więcej o projekcie


Po raz kolejny pracodawcy spotkali się z młodzieżą naszej szkoły. W spotkaniu, które odbyło się 12.03.2010r. udział wzięli uczniowie z klas: IV ga, I gż, I gk i I k. Gośćmi byli:

  • Wanda Wakuła – właściciel Zajazdu Chodowiak
  • Adrian Kubaj – właściciel Zajazdu Europa
Podczas spotkania pracodawcy starali się przybliżyć młodzieży swoją osobę - opowiadali o swoim wykształceniu i zawodzie, które zdobyli właśnie w tej szkole oraz jak powstał pomysł założenia przez nich własnej działalności gospodarczej i jak odnieśli sukces w gastronomii. Poza tym przybliżyli młodzieży perspektywy zatrudnienia w swoich firmach, zwrócili uwagę na właściwe przygotowanie zawodowe do wykonywanej pracy i ciągłe doskonalenie się w zawodzie. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji przez szkołę następujących projektów:
  • Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.
  • „Już wiem kim będę” – doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie preorientacji zawodowej.
Aneta JędrychowiczW dniu 08.01.2010r po raz kolejny młodzież naszej szkoły z klas: IIsa, IIsb, IIIsa, IIIsb i IVga miała okazję spotkać się z pracodawcami z naszego miasta. Tym razem gośćmi byli:

  • Bogdan Kozioł - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Siedlcach
  • Jarosław Bolesta - V-ce Prezes Firmy Toyota Auto Podlasie Sp. z o.o. w Siedlcach
Pracodawcy starali się młodzieży przybliżyć strukturę, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju swoich firm, a także przybliżyć rynek pracy w firmie Toyota Auto Podlasie Sp. z o.o. oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. Szczególną uwagę zwrócili młodzieży na właściwe przygotowanie zawodowe do wykonywanej pracy, ciągłe doskonalenie się i podnoszenie kwalifikacji. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji przez szkołę następujących projektów:
  • Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.
  • „Już wiem kim będę” – doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie preorientacji zawodowej.
Aneta Jędrychowicz


Spotkanie z Panem Aleksandrem Jonkiem- Wiceprezesem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. w SiedlcachWięcej

Staramy się o certyfikat jakości

SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPRZYDATNE LINKIOLIMPIADY I KONKURSYWebQuest: PRODUKTY BANKOWEGóra strony
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach