„MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ” - „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIARĘ XXI WIEKU”
o projekcie
Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku
Projekt "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" był skierowany do nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Projekt zakładał wyjazd czterech nauczycieli w terminie 01-06-2016-31-12-2017 na szkolenia zagraniczne do Wielkiej Brytanii i Irlandii - Anglolang Academy of English, Scarborough, Wielka Brytania, i Alpha College, Dublin, Irlandia.

fotoreportaż

sprawozdanie